MERCEDES-BENZ

Стандартни гайки - Mercedes-Benz

Каталожен № 87
 
  Каталожен № 88
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 89
 
  Каталожен № 90
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9

Стандартни болтове - Mercedes-Benz

Каталожен № 1
 
  Каталожен № 66
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 2
 
  Каталожен № 3
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 61
 
  Каталожен № 4
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 5
 
  Каталожен № 21
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 33
 
  Каталожен № 34
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 62
 
  Каталожен № 35
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 36
 
  Каталожен № 93
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 94
 
  Каталожен № 71
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 72
 
  Каталожен № 22
 
Покритие: Цинк. Стягане:10,9   Покритие: Цинк. Стягане:10,9
Каталожен № 41
 
   
Покритие: Цинк. Стягане:10,9